Image

Din logoped i Oslo


 
  • Er du plaget med hes eller luftfylt stemme?
  • Har du ubehag eller smerte i halsen ved stemmebruk?
  • Blir du fort sliten når du prater?
  • Opplever du at stemmen er svak eller har du opplevd at stemmen din blir borte?

Dette er noen av mange symptomer på stemmelidelse.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg tilbyr logopedisk bistand ved funksjonelle stemmevansker, samt områder som uttalevansker, stamming og afasi.

Stemmevansker

De fleste funksjonelle stemmevansker kan forsvinne med logopedbehandling.

Min oppgave som logoped, er å veilede deg som har stemmevansker i de øvelsene som er nyttige for deg. Det kan være for å håndtere, redusere eller aller helst fjerne din stemmevanske.

Les mer

Stemmeutvikling

På samme måte som det er bra å være aktiv og trene og mosjonere kropp og hjerne, er det bra å ta vare på stemmen.

For deg som bruker stemmen mye, kan jeg lære deg øveler og teknikker for å forebygge stemmevansker og øke kapasiteten til stemmebruk.

Les mer

Taleflyt

Tidlig hjelp er god hjelp!

Dess nærmere opp til stammingens begynnelse man iverksetter tiltak, jo lettere er det å snu en negativ utvikling av stamming.

Jeg jobber både med veiledning av foreldre til førskolebarn som stammer og direkte med barnet.

Les mer

Uttale

Enkelte språklyder er mer motorisk krevende å uttale enn andre. Det viktigste med hensyn til barns uttale er at omgivelsene forstår hva barnet sier.

Språklydbytter kan imidlertid enkelte ganger gjøre det vanskelig å forstå budskapet. Jeg kan jobbe med barns uttale fra de er 4 år gamle.

Les mer

HVA ER LOGOPEDI?


Logopedi er et fag- og forskningsfelt som omhandler undervisning og behandling. Arbeid til beste for mennesker som har vansker med tale, språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging samt diagnostisering av språkvansker, slik at dette i minst mulig grad skal være til hinder for kommunikasjon. (kilde: statped.no)

Smestad Logopedi er medlem av Norsk Logopedlag (MNLL).

Les mer på statped.no eller norsklogopedlag.no