Afasi

Jeg kan hjelpe til med språktrening for afasirammede etter akuttfasen for de som har fått afasi.

Trenger du stønad?

Helfo kan ved afasi gi full støtte til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped etter folketrygdloven, dersom det offentlige ikke yter stønad etter annen lovgivning.

Les mer om hvordan du går du fram for å få dekket behandlingen her:
Behandling hos logoped eller audiopedagog

Jeg har mønsteravtale med HELFO og kan hjelpe til med søknaden om stønad for din logopedbehandling.