Logoped Synnøve Kårtvedt, MNLL

Min logopediske bistand kan gi deg gode rutiner, og bli et verktøy for din stemme.

Stemmefeltet innenfor logopedien har alltid vært spesielt interessant for meg.

Jeg har alltid vært glad i å synge, og en tid med egne stemmevansker har gitt meg innsikt i verdien av tiltak som forebygger plager og vedlikeholder bedringer.

Min erfaringsbakgrunn bidrar til at jeg lett kan sette meg inn i vanskelige tanker og følelser som de som sliter med stemmen sin måtte ha.

Min bakgrunn

Jeg er utdannet logoped ved Universitetet i Oslo i 2002.

Jeg er også utdannet faglærer i tysk med tysk storfag. I tillegg har jeg studert merkantil tysk og internasjonal handel, årsenhet i psykologi samt språk, kultur og digital kommunikasjon.

En rød tråd i valg av studier har vært språk og kommunikasjon. I min arbeidserfaring har jeg stor bredde, både fra privat næringsliv og i offentlig og privat undervisning.

Som logoped har jeg erfaring både på barnehage- og grunnskolenivå, og i voksenopplæringen.

Egne stemmevasker

I løpet av studieårene før jeg startet med logopedfeltet hadde jeg flere arbeidsopphold i Tyskland og England. Og da jeg jobbet i praksis i Tyskland opplevde jeg selv det å ha stemmevansker.

Jeg hadde vært hes en ukes tid før jeg startet praksisen i Tyskland, og hesheten vedvarte. Jeg fikk kjenne på hvor hemmende denne hesheten var når jeg skulle snakke et fremmed språk og skulle bli kjent med nye mennesker. Jeg ble med andre ord bevisst hvor viktig en god stemme er for å kunne uttrykke sin identitet og generelt i sosiale settinger.

Totalt uvitende om stemmehygiene og tiltak ved stemmevansker presset jeg stemmen mer og mer med det resultat at jeg selvfølgelig bare ble mer og mer hes.

Siden det var en type heshet som opplevdes helt annerledes enn heshet som jeg tidligere hadde opplevd ved forkjølelse, tok jeg opp problemet med en av de tyske medisinstudentene jeg delte leilighet med. Jeg fikk råd om å gå til en øre-nese-halslege, siden jeg hadde gått med denne hesheten noen uker. Øre-nese-halslegen fant stemmeknuter og ga meg råd om å bruke stemmen minst mulig til det ble bedre, alternativt kunne jeg operere bort stemmeknutene.

Jeg valgte å prøve å bruke stemmen minst mulig, noe jeg klarte med vekslende hell. Dette tiltaket hjalp på stemmevanskene, men jeg hadde stadige tilbakefall i flere år etterpå. Det hadde vært mye mer effektivt å bli kvitt disse stemmevanskene, dersom jeg hadde hatt kunnskap om hva en logoped kunne ha hjulpet meg med.

Stemmefeltet

Stemmefeltet innenfor logopedien har alltid vært spesielt interessant for meg av flere grunner. Jeg har alltid vært glad i å synge, og tiden med stemmevansker ga meg innsikt i hvor mye verdi det er i tiltak som forebygger plager og vedlikeholder bedringer.

Min erfaringsbakgrunn bidrar til at jeg lett kan sette meg inn i vanskelige tanker og følelser som de som sliter med stemmen sin måtte ha. Samtidig er jeg ydmyk for at alle er forskjellige, og at hver stemmeproblematikk bør sees på som unik. I tillegg kan stemmestatus være situasjonsavhengig og avhengig av relasjonen mellom den som bruker stemmen og menneskene de har rundt seg.

Min logopediske bistand kan gi deg gode rutiner, og bli et verktøy for din stemme.