Stemmeutvikling

På samme måte som det er bra å være aktiv og trene og mosjonere kropp og hjerne, er det bra å ta vare på stemmen.

Dette er spesielt viktig hvis man bruker stemmen mye.

Det er også viktig etter hvert som man blir eldre og slimproduksjon, musklenes størrelse, kraft og hurtighet endres.

Hvis stemmen blir brukt for ensidig eller for svakt svekkes den. Ta ansvar for å komme i god form stemmemessig!

Det aller viktigste er at man har stemme til å få fram budskapet sitt. De aller fleste har i tillegg mulighet til å bruke stemmen til å understreke og utdype det som formidles.

Noen ganger er det av betydning at man er bevisst på hvordan man bruker stemmen for å skape en bestemt atmosfære. Andre ganger kan stemmebruken gjøre budskapet lettere å oppfatte. Det er nyttig og i enkelte situasjoner viktig å tilpassse stemmen til situasjonen den brukes i.

Stemmen er et viktig instrument.

Hva er en god stemme?

Personlighet, gammel vane og fysiske muligheter for stemmevariasjoner spiller inn for hvordan stemmens uttrykk blir.

Det er en smakssak hva vi synes er en god stemme. Stemmen er unik for hver enkelt. Det finnes stemmer vi misliker, selv om de ikke er avvikende.

Hva betyr det for deg å ha en god stemme? Det kan avhenge av yrkesvalg, personlige egenskaper og interesser. Det stilles for eksempel helt andre krav til stemmen når man er fotballtrener sammenlignet med når man er resepsjonsmedarbeider eller en foredragsholder.

For deg som bruker stemmen mye, kan jeg lære deg øveler og teknikker for å forebygge stemmevansker og øke kapasiteten til stemmebruk.

Ved hjelp av logopepdisk bistand kan du finne din optimale stemme.