Behandling av stemmevansker

De fleste funksjonelle stemmevansker kan forsvinne med logopedbehandling.

Det finnes en rekke teknikker og øvelser som er gunstige for stemmen.

Logopeden tar utgangspunkt i øre-nese-hals-legens undersøkelse for å finne behandling tilpasset den enkelte stemme. I tillegg vurderer logopeden stemmens akkustiske egenskaper. De som har stemmelidelser gjør selv øvelsene under veiledning av logoped.

Øvelsene retter seg mot muskulatur som er involvert i stemmeproduksjon (indre og ytre strupemuskulatur, tunge, leppe, kjeve) og pust.

For å bli kvitt funksjonelle stemmelidelser er det i tillegg viktig å avlære uheldige stemmebruksvaner og innøve gode måter å bruke stemmen på. For de stemmelidelser son krever operasjon, kan det være nyttig med hjelp fra logoped i forkant og/eller etterkant av operasjon.

Du som har stemmevansken og jeg som logoped finner i fellesskap fram til en arbeidsmåte og øvelser som fungerer for deg og din stemme. Det er viktig å gjøre stemmeøvelsene riktig, derfor er det nødvendig med god veiledning og oppfølging fra logopeden i tillegg til jevnlig trening på egen hånd.

Støtte fra pusten er et viktig utgangspunkt for riktig stemmebruk. Bevisstgjøring om hvordan man puster er derfor ofte en del av arbeidet med å bli kvitt stemmevansker. Generelle avspenningsøveler er også positivt for stemmen.

Ved stemmelidelser hos barn er ofte indirekte behandling, dvs. rådgiving og veiledning til lærere/foreldre/foresatte tilstrekkelig.

Les mer om stemmevansker

Trenger du stønad?

Helfo kan ved stemmevansker gi full støtte til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped etter folketrygdloven, dersom det offentlige ikke yter stønad etter annen lovgivning.

Les mer om hvordan du går du fram for å få dekket behandlingen her:
Behandling hos logoped eller audiopedagog

Jeg har mønsteravtale med HELFO og kan hjelpe til med søknaden om stønad for din logopedbehandling.