Behandling av stemmevansker

De fleste funksjonelle stemmevansker kan forsvinne med logopedbehandling.

Det finnes en rekke teknikker og øvelser som er gunstige for stemmen.

Øvelsene retter seg mot stemmebåndene, strupehodet og muskulatur som er involvert i stemmeproduksjonen.

Min oppgave som logoped, er å veilede deg som har stemmevansker i de øvelsene som er nyttige for deg. Det kan være for å håndtere, redusere eller aller helst fjerne din stemmevanske.

Vi finner i fellesskap fram til en arbeidsmetode og øvelser som fungerer for deg og din stemme. Det er viktig å gjøre øvelsene riktig, og er derfor nødvendig med god veiledning fra logopeden i denne prosessen.

Avspent pust og støtte fra pusten er et viktig utgangspunkt for riktig stemmebruk. Bevisstgjøring om hvordan man puster er derfor ofte en del av arbeidet med å bli kvitt stemmevansker. Generelt er avspenning positivt for stemmen.

Trenger du stønad?

Stønad til behandling av stemmevansker dekkes av HELFO.

Les mer om hvordan du går du fram for å få dekket behandlingen her:
Behandling hos logoped eller audiopedagog